VITAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PROLUSTOP, s. r. o.

Plnenie úloh fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je súčasťou plánovania organizácie výrobných a nevýrobných činností.

Spoločnosť PROLUSTOP, s. r. o. vznikla v roku 2010, ako nástupca podnikajúcej fyzickej osoby v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prevažne malých a stredných podnikov, pôsobiacich na regionálnej úrovni.

Postupným budovaním našej spoločnosti, sme začali poskytovať služby v oblasti požiarnej ochrany a BOZP po celom Slovensku formou outsorsingu.

Spoločnosť PROLUSTOP, s. r. o. je tiež zameraná na projektovanie požiarnej bezpečnosti stavieb výrobných i nevýrobných ale aj projektov rodinných domov
obrazok